Veelgestelde vragen

Aanmelden kinderen/jeugd

Hoe duur is het?
De precieze kosten om les te nemen bij de Academy of Vocal Arts in Den Haag kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur en frequentie van de lessen van de groep of klas. De tarieven voor de groepen waar de meeste instroom is, staat het tarief op de website: www.acva.nl. Voor ouders die financiële ondersteuning nodig hebben, is het aan te raden om rechtstreeks contact op te nemen met de academie voor informatie over mogelijke financiële hulp of subsidies.
Is het op elk moment van het jaar mogelijk mijn kind aan te melden?

Ja, door de persoonlijke benadering en het uitgebreide aanbod aan groepen kunnen kinderen ook in de loop van het jaar instromen.

Kan elk kind leren zingen?

Elk kind kan leren zingen. Het is wel zo dat niet iedereen hetzelfde talent heeft. Zingen in koorverband is daarom zo belangrijk: de kinderen die wat minder muzikaal begaafd kunnen zich in een veilige omgeving ontplooien en de extra begaafden kunnen hen daarbij helpen. In de ACVA zijn gespecialiseerde docenten die uitstekend om kunnen gaan met deze verschillen in aanleg. Toch is begaafdheid niet het belangrijkste: doorzettingsvermogen en inzet bepalen uiteindelijk veel meer hoever een kind kan komen.

Kan ik ook gebruik maken van de ooievaarspas?

De ACVA neemt niet deel aan het programma van de Ooievaarspas. Wel is er het Young People’s Fund, een speciaal fonds voor ouders die financieel minder draagkrachtig zijn. Het is aan te raden om rechtstreeks contact op te nemen met de academie voor informatie over mogelijke financiële hulp of subsidies.

Kan mijn kind meerdere keren in de week komen zingen?

Het aantal keren dat een leerling naar de ACVA komt, is afhankelijk van de groep. De jongste kinderen hebben één keer per week les. Vanaf Koorklas C, de groep waarvoor kinderen uitgenodigd worden als zij er qua ontwikkeling aan toe zijn, is dit twee keer per week. Dat is nodig omdat de inhoud op dat moment ingewikkelder wordt en de lessen en repetities voor een dag per week te lang zouden worden. Overigens is de ervaring dat kinderen intensivering van de het aanbod op dat moment prettig vinden.

Tot welke leeftijd kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

De leeftijd waarop kinderen de drang krijgen om samen met andere kinderen te willen zingen, kan sterk verschillen. Jong geleerd oud gedaan, geldt ook voor het leren zingen. Toch stromen er ook regelmatig iets oudere kinderen in. Meld een kind zich aan, dan wordt in overleg met de ouders bekeken welk traject er mogelijk is, soms ook via individuele lessen ter voorbereiding, om zo snel mogelijk aan te haken bij hun leeftijdsgenoten

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden?

De jongste kinderen die bij de ACVA zingen zijn 3 jaar. Vanaf die leeftijd kunt u uw kind aanmelden. Voor een zo breed mogelijk aanbod aan lessen zijn 12 verschillende groepen, klassen en koren op verschillende leeftijdsniveaus. 

Voor welke periode meld ik mijn kind aan?

In alle gevallen is er een kennismakingspakket dat bestaat uit een intakegesprek en twee startlessen. In dat gesprek kan de docent bekijken welke de meest geschikte groep is voor uw kind. Pas daarna besluit u om uw kind al of niet definitief aan te melden voor het resterende deel van het kalenderjaar.

Waar vinden de lessen en repetities plaats?

De ACVA beschikt over een eigen onderkomen aan de Haringstraat in Scheveningen. Enkele groepen worden ook aangeboden in de Heldring Business School aan de Morsestraat.

Wat zijn de voordelen van koorzingen?

Koorzingen biedt vele voordelen. Daar is al veel onderzoek naar gedaan. Zo versterkt het de samenwerking met anderen en de teamgeest. Het verhoogt het zelfvertrouwen, verbetert communicatievaardigheden en de emotionele gezondheid en vermindert stress.

Over wat we doen

Vind het antwoord op alle vragen over wat er in de lessen en repetities wordt aangeboden.

Gaat mijn kind ook optreden?

Optredens zijn van waarde om kinderen meer zelfvertrouwen te geven, zich te leren uiten en presenteren en ook te genieten van het samen muziek maken. Bij jonge kinderen staat het proces altijd voorop. Zo organiseert de ACVA voor de allerjongsten een ‘Reality Concert’: een mix van les en optreden in de eigen ruimte en de veilige beschutting van ouders en familie als publiek. Later in het proces krijgen de optredens een meer professioneel karakter, tot de selectiekoren, die zich op uitnodiging presenteren op het grote concertpodium, zoals de Doelen, Amare en het Concertgebouw. Precies zoals de inhoud van de lessen steeds iets dieper ingaat op de muzikale kennis en vaardigheden, zo doorloopt een leerling ook een groei in de optredens.

Is zingen belangrijk voor kinderen en jeugd?

Zingen is belangrijk omdat het:

de emotionele gezondheid verbetert en stress vermindert;
de longcapaciteit versterkt en de ademhaling verbetert;
het zelfvertrouwen verhoogt en communicatievaardigheden verbetert;
sociale banden versterkt en mensen met elkaar verbindt;
cognitieve vaardigheden verhoogt, zoals geheugen en concentratie.

Waar kan ik een indruk krijgen van wat er bij de ACVA gebeurt?

Er zijn verschillende manieren om een indruk te krijgen van de activiteiten van de Academy of Vocal Arts in Den Haag. Op de website is informatie te vinden over de opleidingen, activiteiten en optredens.

Op social media zoals Facebook, Instagram, en LinkedIn zijn regelmatig updates te vinden over evenementen en activiteiten. Op YouTube is videomateriaal te vinden van vorige optredens en presentaties van de studenten en concertkoren.

Een goede mogelijkheid is het bijwonen van een concert of uitvoering van de academie om een indruk te krijgen van de kwaliteit en het niveau van de uitvoeringen.

Wat is de ACVA dependance?

De ACVA heeft een tweede locatie om meer kinderen in staat te stellen deze vorm van muziekeducatie te volgen. De Heldring Business School is de dependance waar een beperkt lesaanbod is gerealiseerd.

Wat is solfège eigenlijk?

Als je noten wilt kunnen lezen, heb je Solfège-lessen nodig. Het is eigenlijk gewoon notenleer. Solfège komt van de muzieknamen sol en fa. In sommige streken is ‘solfa’ een term die gebruikt wordt voor solfège. In ons land is het gebruikelijk niet alleen theoretisch te weten hoe de noten heten, maar is het doel dat je jezelf de verschillen in toonhoogte leert voorstellen en zingen.

Wat leert mijn kind allemaal bij de ACVA?

Al vanaf de vijftiger jaren is bekend dat zingen meer brengt dan alleen muzikaal vermaak of muzikale kennis en vaardigheid.

  1. Uiteraard leert elk kind op de ACVA de stem goed te gebruiken. Daarbij is het goed te weten dat de docenten indien nodig bij stemproblemen de kinderen doorverwijzen naar de KNO-arts. Goed stemgebruik is belangrijk omdat elk mens zijn hele leven moet praten en zijn stem dus dagelijks nodig heeft. Om gezond en goed stemgebruik te bewerkstelligen, gebruikt de ACVA de Lichtenberger methode. De kinderen leren luisteren naar de eigen klank en doen ervaring op in het voelen en ervaren van wat er bij het zingen in het lichaam gebeurt. Dit gaat via heel veel verschillende stimulaties die de kinderen uitdagen om dit proces in te gaan.
  2. Elk kind vanaf de leeftijd van groep 3 leert bij de ACVA om uiteindelijk zelfstandig van blad te kunnen zingen. De eerste jaren gaat het om eenvoudige melodieën en liederen, maar die worden steeds complexer. Het voordeel is dat kinderen in de loop van de opleiding steeds zelfstandiger worden en dus sneller van blad lezen. Daardoor kunnen ze genieten van meer repertoire omdat het sneller geleerd kan worden. De koren houden daarom ook geen ‘stemrepetities’, iedereen zingt immers direct van blad!
  3. Door de mix van groeps-zingen, lessen in kleine groepjes en in veel gevallen ook individuele lessen leren kinderen op verschillende manieren omgaan met elkaar. Het sociaal- en emotioneel welbevinden wordt door het zingen bij de ACVA bewezen bevorderd.
Wat voor materialen heeft mijn kind nodig?

Welke materialen nodig zijn, hangt af van de groep of klas waarin het kind zit. Deels stelt de ACVA de materialen zoals een koormap met alfabetjes daarin voor het repertoire beschikbaar. Andere materialen zoals een stemvork of zangmethode voor de iets gevorderde klassen, moeten worden aangeschaft. Voor de concertkoren is er concertkleding, waarvoor in de lesgelden een bedrag is opgenomen.

Wat voor soort muziek wordt er gezongen?

Het repertoire dat wordt gezongen is heel divers: het loopt van héél oud, bijvoorbeeld uit de Middeleeuwen tot modern. De ACVA beperkt zich hoofdzakelijk tot kunstmuziek, zoals de naam Academy of Vocal Arts al aangeeft. Dit betekent dat muziek die louter bedoeld is als entertainment niet aan bod komt. Het gezongen repertoire moet van de beste muzikale kwaliteit zijn, aansluiten bij de muzikale mogelijkheden van de leerling op dat moment en een ‘haalbare uitdaging’ vormen.